Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

Elemente neromanice în spaţiul pruto-nistrean în secolele VIII-IX (700 - 900)

 

Trac
Legionar Roman
Proto-bulgar
Ungur
TracLegionar Roman Proto-bulgar  Ungur

 

Reconstituirea proceselor etnice şi stabilirea apartenenţei etnice a locuitorilor unor regiuni geografice din perioadele antică şi medievală timpurie, pe baza descoperirilor arheologice rămâne un subiect pe cât de specific, pe atât de dificil. În lipsa izvoarelor scrise, doar abordarea complexă şi atentă a factorilor geografici, a moştenirii culturale şi influienţelor externe poate contribui la reconstituirea tabloului etnic al spaţiului pruto-nistrean din perioada evului mediu timpuriu. Atribuirea etnică a unor aşezări doar pe baza fragmentelor de ceramică este incorectă, deoarece ceramica, precum şi alte obiecte confecţionate de om, au fost în majoritatea cazurilor caracteristice unei perioade şi s-au răspândit pe o arie geografică mult mai largă decât spaţiul locuit de o etnie sau alta, cu atât mai mult cu cât mobilitatea oamenilo, în Antichitatea târzie şi Evul mediu timpuriu, a fost destul de ridicată. Nu putem vorbi despre existenţa unor etnii omogene sau culturi uniforme, în acelaşi timp nu putem atribui unele obiecte de circulaţie largă doar anumitor populaţii. Un rol important în rezolvarea acestei probleme îl are analiza situaţiei demografice a regiunii şi stabilirea raportului numeric dintre elementele etnice ce sunt atestate în acest mediu geografic în perioada de timp stabilită, ceea ce impune o corelare directă a informaţiilor furnizate de sursele istorice, arhiologice şi antropologice.

Perioada ultimelor secole ale primului mileniu reprezintă o etapă importantă în evoluţia societăţii din regiunea de la nord de Dunărea de Jos, deoarece în acest răstimp s-a încheiat procesul de etnogeneză a poporului român. Poziţia geografică a spaţiului pruto-nistrean l-a transformat în Antichitatea târzie şi Evul mediu timpuriu într-o regiune atractivă pentru diferite neamuri migratoare ce se deplasau din părţile asiatice spre cele mai bogate centre ale Imperiului Bizantin, iar populaţia locală devenea un obiect al exploatării în calea lor. Prezenţa, fie chiar temporară sau formală, a elementelor neromanice în spaţiul pruto-nistrean a avut şi unele implicaţii în evoluţia comunităţilor locale. În lipsa unor surse scrise, încercările cercetătorilor de a preciza prin intermediul investigaţiilor arheologice natura şi consecinţele raporturilor dintre autohtoni şi alogeni au menirea de a elucida particularităţile culturii materiale şi spirituale din spaţiul pruto-nistrean în secolele VIII-IX. Pentru perioada respectivă este necesar să ţinem cont de prezenţa temporară aici a unor populaţii neromanice, cum sunt slavii, precum şi unele populaţii turanice pătrunse în aceste regiuni dinspre răsărit în căutarea unor condiţii de viaţă mai prielnice. În comparaţie cu perioadele anterioare, secolele VIII-IX beneficiază de o situaţie relativ stabilă. Societatea locală s-a reorganizat, pe parcursul secolelor VIII-IX pe baze noi, manifestate, în primul rând, printr-o creştere demografică. Stabilitatea politică din această perioadă din regiunea nord-vestică a Mării Negre se explică prin construirea Chaganatului Chazar, care a oprit pe o perioadă de timp valurile de migratori din partea asiatică spre vest. O altă cauză este criza economică şi militaro-politică din această perioadă a Imperiului Bizantin şi orientarea politicii expansioniste bulgare mai mult spre regiunile sudice, în detrimentul acestuia.

Relaţiile băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean cu alogenii, în secolele VIII-IX, constituie o problemă puţin cercetată în literatura de specialitate, întrucât elementele culturii materiale autohtone, până nu demult, erau neglijate şi majoritatea aşezărilor din această perioadă erau atribuite slavilor. O analiză obiectivă a acestor vestigii ne dovedeşte faptul că cultura materială din secolele VIII-IX a păstrat la bază sa o veche factură romană provincială târzie, în primul rând, în ceramica zdrunţuroasă, ornamentată în striuri, benzi de linii simple sau în val. Astfel, în cultura materială din secolele VIII-IX sunt atestate 3 componente etnoculturale: romano-bizantin (elemente de factură locală), neromanic (elemente caracteristice neamurilor migratoare) şi bizantin (importuri).

Mozaicul de ritualuri atestate în spaţiul carpato-danubiano-pontic de-a lungul evului mediu timpuriu ne sugerează nu numai existenţa credinţelor diverse în această regiune, dar şi convieţurirea diferitor etnii în acest interval de timp. Varietatea de rituri şi ritualuri funerare atestate în aceeaşi necropolă este o dovadă în acest sens. Societatea carpato-danubiano-pontică, în rezultatul procesului de migraţiune şi convieţuire, a devenit treptat mixtă, cu predominarea elementului romanic. Totodată, nu trebuie să uităm că în societăţile medievale europene puterea era organizată după alte principii decât cele etnice. În Evul mediu un criteriu mult mai important era acela că în sicietăţile medievale puterea era organizată după alte principii decât cele etnice. În Evul mediu un criteriu mult mai important era acela al apartenenţei religioase, după antinomia creştin-păgân. Ea a marcat, de fapt, spiritul colectiv al societăţii antice târzii şi a continuat şi în Evul mediu. Sentimentul apartenenţei la o comunitate creştină a fost mult mai puternic decât cel etnic.

În această situaţie, este important de a stabili şi deosebirea dintre noţiunile de autohton şi alogen, deoarece ele nu pot fi aplicate pentru fiecare caz. Astfel, toate populaţiile străine venite pe un anumit teritoriu după o dată stabilită arbitrar sunt, de fapt, alogene, iar cea care locuieşte deja în acest spaţiu este autohtonă; deşi iniţial, ele se deosebesc prin elemente culturale, treptat însă, în procesul de convieţuire se produce nu doar un amestec sau schimb de valori culturale, ci şi o asimilare. De aceea, relaţia dintre alogeni şi autohtoni trebuie să fie analizată prin prisma apartenenţei etnoculturale a acestor populaţii. Totodată, este important de cunoscut contextul istoric şi etnocultural în care apar elemente străine, care pot fi importuri ajunse pe cale comercială sau transferate de o populaţie migratoare.

Primele secole ale Evului mediu timpuriu au reprezentat începutul unei perioade de transformări etnoculturale importante în Europa, în general, în spaţiul carpato-dunubiano-pontic, în particular. Sporul şi reculul demografic, continuitatea şi discontinuitatea aşezărilor sunt o dovadă clară a acestor transformări. Rolul principal în aceste procese istorice l-au jucat, fără îndoială, populaţiile migratoare care au trecut sau chiar au şi staţionat în aceste teritorii. Succesiv, unele populaţii sau grupuri din cadrul acestora au rămas să convieţuiască cu populaţia autohtonă, devenind şi ei băştinaşi, cum a fost, spre exemplu, cazul slavilor, implicaţi într-un complex proces de interferenţă etnoculturală cu populaţia romanică din regiune. Chiar dacă nu s-au descoperit aşezări exclusiv slave, este sigur că slavii au provocat cele mai mari schimbări de ordin etnocultural şi demografic în spaţiul carpato-danubiano-pontic şi, nu în ultimul rând, în vocabularul limbii române.

 

 

Bibliografie (surse):

1. Sergiu Musteaţă, "Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX", editura Pontos 2005.

 

 

Dacă doriţi să îmbunătăţiţi textul sau să adăugaţi imagini noi la acest articol transmiteţi varianta dvs pe istorialumii@gmail.com . Textul îmbunătăţit îl solicităm în format MS Word (.doc) sau Notepad (.txt). Important: indicaţi în mesaj denumirea articolului de redactat  Scrie-ne acum noi detalii pentru a îmbunătăţi acest articol !


Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta Basarabiei din cartea lui Charles Upson Clark, 1927
Harta Basarabiei din cartea lui Charles Upson Clark, 1927
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md