Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

16 martie, istoricul zilei

- 1457 -

Are loc execuţia lui Ladislau de Hunedoara, fiul cel mare al lui Iancu de Hunedoara

La 16 martie 1457 are loc execuţia lui Ladislau de Hunedoara, fiul cel mare al lui Iancu de Hunedoara.

 

- 1611 -

Principele Transilvaniei Gabriel Bathory, care ocupase anterior Tîrgovişte, este silit să se retragă Valahia nefiind recunoscut de otomani

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)
Radu Mihnea, domn al Munteniei și domn al Moldovei
Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Mihnea, domn al Munteniei şi domn al Moldovei

La 16 martie 1611 principele Transilvaniei Gabriel Bathory, care pe 26 ianuarie 1611 ocupaseră Tîrgovişte şi se intetulaseră principe al Transilvaniei şi al Valahiei Transalpine, se retrage din Valahia. Retragerea silită a lui Gabriel Bathory din Valahia se datorează susţinerii otomane în favoarea lui Radu Mihnea.

Gabriel Báthory (în maghiară Gábor Báthory) (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea) a fost principe de origine maghiară al Transilvaniei între 1608-1613, ultimul principe din familia Báthory. G.Báthory a fost nepotul fostului rege al Poloniei, Ştefan Báthory. G.Báthory a fost proclamat principe la vîrsta de 19 ani, în urma demisiei din funcţie a lui Sigismund Rákoczy la 5 martie 1608. Gabriel Báthory era bine văzut de oamenii timpului său datorită înfăţişării fizice agreabile şi datorită firii sale foarte darnice, dar în acelaşi timp era afemeiat şi peste măsură de ambiţios. Îşi propusese să aducă sub stăpînirea sa Moldova şi Valahia.

Pentru a-şi realiza ambiţiile, el îl atacă pe domnul Moldovei, Radu Şerban, aruncîndu-l peste Milcov. Acesta revine însă şi îl înfrînge pe G. Báthory lîngă Braşov la data de 7 iulie 1611. G. Báthory scapă numai datorită unei greşeli a domnului Moldovei, care s-a oprit pentru a aştepta ajutoarele austriece, dînd astfel timp principelui Ardealului să se retragă după înfrîngerea de la Braşov. În acest fel, Gabriel Báthory a putut să se menţină în fruntea Principatului Transilvaniei încă doi ani, pînă în anul 1613.

În anul 1613 domnii din ţările româneşti vecine tînărului G. Báthory s-au coalizat pentru a-l înlătura de la conducerea Ardealului. Turcii pregătiseră deja un înlocuitor al lui, în persoana lui Gabriel Bethlen (în limba maghiară Bethlen Gábor) zis "Ţiganul" datorită tenului său oacheş, nobil maghiar originar din localitatea Ilia din actualul judeţ Hunedoara. În acel an în Ardeal intră o armată turcească, alături de armata moldoveană şi munteană, asigurînd astfel alegerea lui Gabriel Bethlen ca principe (la data de 23 octombrie). Gabriel Báthory s-a retras în cursul acestor evenimente pînă la Oradea, unde este ucis de proprii săi soldaţi la data de 27 octombrie 1613.

 

- 1635 -

Se încheie Tratatul de alianţă între Matei Basarab şi Gheorghe Rakoczi

La 16 martie 1635 se încheie Tratatul de alianţă între Matei Basarab şi Gheorghe Rakoczi. Tratatul a fost reînnoit în 1636 şi în 1640.

 

- 1635 -

Domnul Munteniei Matei Basarab construieşte mănăstirea Arnota, unde ulterior va fi înmormîntat

La 16 martie 1635 domnul Munteniei Matei Basarab construieşte mănăstirea Arnota (azi judeţul Vâlcea, România), unde ulterior va fi înmormîntat. Sunt realizate valoroase picturi murale şi icoane realizate de Stroe din Tîrgovişte.

 

- 1693 -

Se stinge din viaţă Constantin Cantemir, domnitorul Moldovei între anii 1685-1693 

Constantin Cantemir (n.1612-d.1693), domn al Moldovei 1685-1693
Constantin Cantemir (n.1612-d.1693), domn al Moldovei 1685-1693 

La 16 martie 1693 (26 martie 1693, stil nou) se stinge din viaţă Constantin Cantemir, domnitorul Moldovei între anii 1685-1693.

Cantemireştii, conform chiar opiniei lui Dimitrie Cantemir, feciorul lui Constantin Cantemir, erau “coborîtori din vechiul neam al Cantemireştilor... de la Crîm. Această idee este preluată de A.D. Xenopol: “Cantemireştii sunt de origine tătari, după cum arată chiar numele lor: Han Temir”. Constantin Cantemir era dintr-un neam modest de răzeşi, din satul Silişteni, judeţul Fălciului, Moldova. Conform altei surse C. Cantemir este născut într-o familie de boiernaşi din Ţara de Jos a Moldovei, un strămoş al căreia, Pătru Silişteanu, este menţionat încă în documentele de pe timpul lui Ştefan cel Mare.

Avînd o carieră militară de succes mai îtăi în Polonia, Constantin Catnemir revine în Moldova la invitaţia domnitorului Moldovei Eustasie Dabija. Aici obţine dregătorii importante. La a doua căsătorie cu Ana Bantîş, Constantin Cantemir se înrudeşte cu cîteva dintre cele mai însemnate familii boiereşti din Moldova, inclusiv cu familiile domnitorilor Eustasie Dabija şi Gheorghe Duca, devenind şi unul dintre cei mai bogaţi boieri ai Moldovei.

Cariera militară i-a adus recunoaşterea şi respectul duşmanilor, boierilor locali, dar şi al suzeranului. A deţinut cu precădere mai multe dregătorii: “mai întîi vornic de Bîrlad (1664-1668), apoi armaş (1668-1672), serdar (1672-1681) şi mare clucer (1681-1684)”. Cu toate că era fidel Porţii, în domeniul politicii interne s-a manifestat contra domniilor fanariote. Faptul a fost unul din principalele argumente pentru Şerban Cantacuzino, domnul Munteniei, de a-l susţine pe C. Cantemir la domnia Moldovei. Dar au existat şi alte argumente. Cantemir era un bun militar şi această calitate putea fi folosită de coaliţia cruciată a creştinătăţii, dorită de Şerban Cantacuzino. 

La 15/25 iunie 1685, după unele surse – la Babadag, după altele – la Constantinopol, Cantemir este proclamat domn al Ţării Moldovei.

Moartea l-a prins în plină activitate politică pe Constantin Cantemir. Dimitrie Cantemir arată că spre toamna anului 1692 starea sănătăţii tatălui său se agravase. La 16 martie 1693, Constantin Cantemir îşi dă obştescul sfîrşit. Este printre puţinii domni ai perioadei care şi-au păstrat tronul pînă la moarte. În pofida unei domnii plină de ameninţări, de situaţii duplicitare, de schimbarea vectorilor politicii externe, de răsturnări dramatice de situaţie, Constantin Cantemir a reuşit să asigure ţării o relativă stabilitate. Neştiinţa de carte, originea răzeşească i-au fost compensate pe deplin de experienţa vieţii şi de abilităţi înnăscute de diplomat şi administrator. Pînă şi Nicolae Costin recunoaşte că domnul era “foarte viteaz, bun, iară la fire blînd şi cu inima milostivă, răbdător, cu puţină mînie întîi, apoi iertător şi nelacom la avere şi îndurător, necărturar şi la toate priceput”. În timpul domniei lui Antioh Cantemir osemintele lui Constantin Cantemir sunt aduse la mănăstirea Mira, una din ctitoriile sale.

Detalii...  Domnia lui Constantin Cantemir în Moldova.

 

- 1826 -

Ţarul Nicolae I aprobă hotărîrea Consiliului de Miniştri privind transportarea în Rusia a vinurilor basarabene prin vămile de la hotarul dintre Rusia şi Basarabia ţaristă

La 16 martie 1826 împăratul rus Nicolae I aprobă hotărîrea Consiliului de Miniştri privind transportarea în Rusia a vinurilor basarabene prin vămile de la hotarul dintre Rusia şi Basarabia ţaristă (Ovidiopol, Maiaki, Parcani, Dubăsari şi Movilău), negustorii avînd asupra lor certificate de provenienţă.

 

- 1837 -

Ţarul Nicolae I atribuie Judecătoriei Comerciale din Ismail dreptul de a examina dosare din sfera comerţului de pe întreg teritoriul Basarabiei ţariste

La 16 martie 1837 împăratul rus Nicolae I aprobă hotărîrea Consiliului de Miniştri de a-i acorda Judecătoriei Comerciale din Ismail dreptul de a examina dosare din sfera comerţului de pe întreg teritoriul Basarabiei ţariste.

 

- 1871 -

În România, Guvernul Lacăr Catargiu dizolvă Parlamentul

La 16 martie 1871, în România, Guvernul Lacăr Catargiu dizolvă Parlamentul, pus în minoritate în Camera Deputaţilor.

 

- 1897 -

Este adoptate Legea pentru înfiinţarea Societăţii naţionale de agricultură din România

La 16 martie 1897 este adoptate Legea pentru înfiinţarea Societăţii naţionale de agricultură din România.

 

Vezi şi ...

 

Bibliografie (surse):

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
  2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
  3. Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, Civitas, 2005.

Dacă doriţi să îmbunătăţiţi textul sau să adăugaţi imagini noi la acest articol transmiteţi varianta dvs pe istorialumii@gmail.com . Textul îmbunătăţit îl solicităm în format MS Word (.doc) sau Notepad (.txt). Important: indicaţi în mesaj denumirea articolului de redactat  Scrie-ne acum noi detalii pentru a îmbunătăţi acest articol !


Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta hotarului între Moldova şi Imperiul Rus, 1856-1878
Harta hotarului între Moldova şi Imperiul Rus, 1856-1878
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md