Prima pagină Noutăţi Hărţi Download Concurs Despre noi Contact
Primul site de Istorie
din
pînă în
Categorii
PageRank Checking Icon
Pe site au loc lucrari. Siteul poate functiona incorect. Ne cerem scuze pentru incomoditate.
Înapoi

(Xenofontov I.) Războiul din Afghanistan 1979–1989, Lumen 2010 (2010)

(Xenofontov I.) Războiul din Afghanistan (1979–1989), Lumen 2010
Denumirea:
Războiul din Afghanistan în memoria participanților din Republica Moldova (1979–1989)
Autor:Ion Xenofontov
  
Editura:Lumen
Localitatea:Iaşi
Publicare:2010

ISBN:

978-973-166-237-4
 Comentarii:Lucrarea relatează realitatea istorică și imaginar socială; Redactor științific C. MANOLACHE; 584 pagini

 

Descriere:

Monografia reprezintă prima lucrare ştiinţifică interdisciplinară şi complexă despre participarea moldovenilor în războiul sovieto-afghan (1979–1989). În volum sunt expuse nivelul de cercetare a problemei, reperele teoretice şi metodologice, izvoarele istorice. Având la bază o documentare substanţială – în mod special a informaţiilor furnizate de către martori –, se prezintă contextul general al războiului din Afghanistan, pregătirea ideologică, fizică şi morală a combatanţilor. Conflictul este analizat prin prisma confruntărilor militare, a vieţii cazone, a alterităţilor, a limbajului specific militar, a situaţiilor limită şi a strategiilor de supravieţuire, a impactului războiului asupra vieţii participanţilor, inclusiv în perioada postbelică, marcată de sindromul afghan. Monografia include contribuţii originale din domeniul polemologiei, de înţelegere a fenomenului războiului şi a consecinţelor sale, de promovare a evitării lui în viaţa socială, şi de acceptare deliberată a valorilor coexistenţei paşnice. Lucrarea conţine un bogat material statistic, documentar, ilustrativ şi bibliografic care întregeşte şi completează structura textului. Este adresată specialiştilor organelor de resort, cercetătorilor ştiinţifici şi profesorilor universitari, doctoranzilor, studenţilor şi tuturor celor preocupaţi de problemele recurente ale istoriei. 

 

Cuprins:

PREFAŢĂ. INTRODUCERE                                                       
 
  

CAPITOLUL I.    REPERE ISTORIOGRAFICE ŞI METODOLOGICE DE CERCETARE

I.1. GRADUL DE INVESTIGAŢIE ŞTIINŢIFICĂ A TEMEI

I.2. OBIECTIVE, METODE ŞI SURSE

 
  

CAPITOLUL II.   CONTEXTUL GENERAL AL RĂZBOIULUI DIN AFGHANISTAN

II.1. AFGHANISTANUL LA SFÂRŞITUL DECENIULUI OPT AL SECOLULUI AL XX-LEA. PRIVIRE DE ANSAMBLU

II.2. SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ DIN ANII 1970

II.3. RELAŢIILE SOVIETO-AFGHANE (1919–1979)

II.4. IMIXTIUNEA MILITARĂ SOVIETICĂ ÎN AFGHANISTAN (1979) 

 
  

CAPITOLUL III.    PREGĂTIREA COMBATANŢILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ PENTRU RĂZBOIUL DIN AFGHANISTAN 

III.1. DISCURSUL IDEOLOGIC DESPRE RĂZBOIUL SOVIETO-AFGHAN ÎN PERCEPŢIA PARTICIPANŢILOR

 • III.1.1. Alteritatea în propaganda sovietică cu referire la intervenţia militară în Afghanistan
 • III.1.2. Mijloacele persuasive în ideologia comunistă din RSS Moldovenească (anii 1980)
 • III.1.3. Cauzele războiului în percepţia combatanţilor

III.2. RECRUTAREA ŞI INSTRUCŢIA MILITARĂ

 • III.2.1. Conscripţia
 • III.2.2. Instrucţia
 
  

CAPITOLUL IV.    RĂZBOIUL SOVIETO-AFGHAN. ISTORIE TRĂITĂ ŞI ISTORIE NARATĂ

IV.1. IMAGINEA ALTERITĂŢII. CONFRUNTĂRI MILITARE

 • IV.1.1. ADVERSARII (REZISTENŢA AFGHANĂ)
 • IV.1.1.1. Profilul general
 • IV.1.1.2. Logomahia noţiunii de adversar
 • IV.1.1.3. Configurarea Rezistenţei afghane
 • IV.1.1.4. Identificarea adversarilor, potrivit participanţilor sovietici
 • IV.1.1.5. Aspectul somatic
 • IV.1.1.6. Tactici şi tehnici de luptă la adversari
 • IV.1.1.7. Mujaheddinii şi războiul psihologic
 • IV.1.1.8. Markaz-ul – tabăra mujaheddinilor
 • IV.1.1.9. Adversarii în optica actuală a foştilor combatanţi
 • IV.1.2. LUPTELE
 • IV.1.2.1. Consideraţii preliminare
 • IV.1.2.2. Tipologia şi periodizarea conflictului militar
 • IV.1.2.3. Poli militari-administrativi
 • IV.1.2.4. Principalele direcţii ale acţiunilor militare
 • IV.1.2.5. ,,Curăţarea” în localităţi
 • IV.1.2.6. Diplomaţia populară
 • IV.1.2.7. Raidurile din munţi, caravane
 • IV.1.2.8. Războiul subteran
 • IV.1.2.9. Gafe militare
 • IV.1.3. ARMATA AFGHANĂ ALIATĂ
 • IV.1.3.1. Sovietizarea armatei afghane
 • IV.1.3.2. Participarea aliaţilor la lupte
 • IV.1.3.3. Cauzele dezertării militarilor afghani
 • IV.1.3.4. Stilul de viaţă al aliaţilor
 • IV.1.4. POPULAŢIA CIVILĂ
 • IV.1.4.1. Reflecţii prealabile
 • IV.1.4.2. Profilul somatic
 • IV.1.4.3. Familia afghană
 • IV.1.4.4. Locuinţa
 • IV.1.4.5. Subzistenţa
 • IV.1.4.6. Salubritatea şi igiena
 • IV.1.4.7. Nivelul social-economic
 • IV.1.4.8. Spiritualitate, credinţe, obiceiuri (adate), mentalităţi colective

IV.2. ASPECTE DIN VIAŢA COTIDIANĂ A COMBATANŢILOR SOVIETICI

 • IV.2.1. RAPORTURILE IERARHICE DINTRE COMBATANŢI
 • IV.2.1.1. Relaţiile ierarhice dintre ofiţeri şi soldaţi
 • IV.2.1.2. Raporturile ierarhice extraregulamentare dintre soldaţi. Dedovşcina
 • IV.2.1.3. Marginalii armatei sovietice
 • IV.2.2. ASIGURAREA LOGISTICĂ
 • IV.2.2.1. Încartiruirea
 • IV.2.2.2. Subzistenţa
 • IV.2.2.3. Uniforma
 • IV.2.3. TIMPUL LIBER
 • IV.2.3.1. Aspecte generale
 • IV.2.3.2. Igiena şi îngrijirea vestimentaţiei
 • IV.2.3.3. Corespondenţa
 • IV.2.3.4. Distracţiile
 • IV.2.3.5. Sportul
 • IV.2.3.6. Lectura
 • IV.2.3.7. Tatuarea
 • IV.2.3.8. Hobby, varia
 • IV.2.4. VICIILE COMBATANŢILOR
 • IV.2.4.1. Drogurile şi narcomania
 • IV.2.4.2. Consumul excesiv de alcool
 • IV.2.4.3. Traficul
 • IV.2.4.4. Sexualitatea
 • IV.2.5. LEXICONUL MILITARILOR
 • IV.2.5.1. Lexiconul afghan
 • IV.2.5.2. Alte limbaje
 
  

CAPITOLUL V.    IMPACTUL RĂZBOIULUI DIN AFGHANISTAN ASUPRA VIEŢII PARTICIPANŢILOR MOLDOVENI

V.1. MORŢI ŞI DESPRE MOARTE ÎN IMAGINARUL SOCIAL

 • V.1.1. Decesul combatanţilor în Afghanistan – subiect tabuizat în societatea sovietică
 • V.1.2. Dimensiunea tanatică în percepţia combatanţilor

V.2. HANDICAPURI FIZICE

 • V.2.1. Răniţi şi mutilaţi
 • V.2.2. Maladii: cauze, metode de tratare şi consecinţe

V.3. SUICIDURI ŞI AUTOMUTILĂRI

V.4. PRIZONIERI

 • V.4.1. Prizonieratul: cauze, consecinţe
 • V.4.2. Cazul prizonierului Leonid Vâlcu
 • V.4.3. Cazul prizonierului Vladimir S. din Slobozia

V.5. DISPĂRUŢI. DEZERTORI

V.6. FOŞTII COMBATANŢI ,,AFGHANI” ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

 • V.6.1. Sindromul afghan
 • V.6.2. Reinserţia familială şi socială
 • V.6.3. ,,Afghanii” sub impactul deschiderii
 
  
CONCLUZII  
  
BIBLIOGRAFIE  
  
ABREVIERI GENERALE  
  

ANEXE

 • Anexa 1. Hărţi
 • Anexa 2. Date statistice despre participanţii la războiul sovieto-afghan, originari din RSS Moldovenească
 • Anexa 3. Lista martorilor
 • Anexa 4. Propaganda sovietică
 • Anexa 5. Propaganda afghană
 • Anexa 6. Planul de acţiune al unităţilor de elită sovietice împotriva mujaheddinilor
 • Anexă 7. Participarea combatanţilor sovietici la războiul din Afghanistan, reflectată în legitimaţii şi decoraţii
 • Anexă 8. Corespondenţa combatanţilor din RSS Moldovenească la războiul sovieto-afghan
 • Anexa 9. Prizonieri moldoveni în războiul sovieto-afghan
 • Anexa 10. Banii sovieticilor în Afghanistan
 • Anexa 11. Documente despre decesul combatanţilor, originari din Republica Moldova, în războiul din Afghanistan
 • Anexa 12. Creaţiile foştilor combatanţi la războiul sovieto-afghan
 • Anexa 13. Registru de termeni (lexiconul afghan, lexiconul militar, argouri, abrevieri, dialecte etc.)
 • Anexa 14. Războiul sovieto-afghan (1979–1989) în imagini
 • Anexa 15. Complexul memorial consacrat ostaşilor căzuţi în Afghanistan, or. Chişinău  /
 
  
ABSTRACT  
  

 

E-mail pentru detalii şi comenzi: istorialumii@gmail.com

 


Comentarii:

Pentru a lăsa comentarii trebuie să fiţi înregistrat şi logat pe site Click Aici
Înapoi
Istoria.md
Hărţi
Harta Moldovei de-a lungul istoriei
Harta Moldovei de-a lungul istoriei
Toate Hărţile...
Download
Link-uri utile
Banner Suport Energo
Febian IT Realizarea site-urilor
Memoria.ro
Banner Radio Vocea Basarabiei
Banner Portalul basarabenilor din România
Copyright © 2009 - 2017 istoria.md